Rapporter & Bokslut

Vi tar fram kontrolluppgifter och sköter om moms- och arbetsgivardeklarationer.

Vi upprättar resultat- och balansräkningar månads- och/eller kvartalsvis, så du hela tiden ser hur det går för företaget.

Självklart tar vi också hand om årsbokslutet och deklarationen.